Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the HHSRS Monthly membership level.

opis tutaj

The price for membership is £39.00 per Month.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover


Potwierdzając subskrybjce:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu  i akceptuję jego treść.*

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Polityki Prywatności  i akceptuję jej treść.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w formularzu w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży kursu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.*

Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych w postaci zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

* Wyrażenie zgody jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży kursu.