HHSRS

4 maja 2020

Regulacje HHSRS – informacje ogólne

HHSRS, czyli Housing Health and Safety Rating System… Co kryje się pod tym okropnie długim skrótem??? HHSRS to nic innego jak Risk Assestment, czyli ocena zagrożeń […]
8 maja 2020

Regulacje HHSRS – kategoria zagrożeń fizycznych

Czy wiesz, jakie kategorie zagrożeń sklasyfikowane są w systemie HHSRS? Zgodnie z Housing Act 2004 landlordowie powinnie mieć pewność, że wynajmowane przez nich nieruchomości spełniają określone […]
11 maja 2020

Regulacje HHSRS – kategoria zagrożeń psychicznych

Przedstawiamy kolejną kategorię zagrożeń według klasyfikacji HHSRS: ryzyka psychiczne. Zgodnie z Housing Act 2004 landlordowie powinnie mieć pewność, że wynajmowane przez nich nieruchomości spełniają określone standardy. […]