Regulacje HHSRS – kategoria zagrożeń fizycznych

Regulacje HHSRS – informacje ogólne
4 maja 2020
Regulacje HHSRS – kategoria zagrożeń psychicznych
11 maja 2020
Show all

Regulacje HHSRS – kategoria zagrożeń fizycznych

Czy wiesz, jakie kategorie zagrożeń sklasyfikowane są w systemie HHSRS?

Zgodnie z Housing Act 2004 landlordowie powinnie mieć pewność, że wynajmowane przez nich nieruchomości spełniają określone standardy. Stadardy te określone są w regulacji Housing Health and Safety Rating System (HHSRS).

Zostało wyodrębnione 29 zagrożeń, które zostały podzielone na kilka kategorii. Jedną z nich są zagrożenia fizyczne (physical hazards).

Wg klasyfikacji HHSRS są to zagrożenia od 1 do 10:

1. Wilgoć i pleśń.
Osoby w wieku 14 lat lub mniej są najbardziej podatne na niekorzystny wpływ środowiska w którym występują wilgoć, pleśń, grzyby oraz roztocza. Jest to również ogromny problem dla osób z astmą.

2. Przechłodzenie budynku.
Niskie temperatury wewnętrzne (występujące szczególnie jesienią i zimą) mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób w wieku 65 lat i starszych.

3. Przegrzanie budynku.
Zbyt wysokie temperatury wewnątrz budynku mieszkalnego, podobnie jak niskie mogą być niebezpieczne szczególnie dla osób w wieku 65 lat i starszych oraz dla osób chorych na choroby krążenia.

4. Azbest i wytwarzane włókna mineralne (MMF).
Skutki zdrowotne azbestu obejmują uszkodzenie płuc w przypadku wdychania, a w skrajnych przypadkach może powodować raka.

MMF (manufactured mineral fibres), czyli wytwarzane włókna mineralne, mogą podrażniać skórę i oczy oraz powodować zapalenie skóry.

5. Biocydy.
Biocydy to substancje chemiczne stosowane w zwalczaniu wzrostu pleśni i na powierzchniach drewnianych w budownictwie mieszkaniowym. Najczęściej powodują problemy zdrowotne z powodu wdychania, ale niebezpieczny jest również kontakt ze skórą i narażenie na połknięcie. Rzeczywisty problem, który powodują, zależy od konkretnego środka biobójczego.

6. Produkty spalania tlenku węgla i innych paliw.
Ze względu na wysoki poziom tlenku węgla (CO), dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2) i dymu w atmosferze należy stale monitorować poziom stężenie tych gazów. Tlenek węgla (czad) jest szczególnie niebezpieczne dla osób w wieku 65 lat i starszych.

7. Ołów.
Spożycie ołowiu jest poważnym problemem, a dzieci poniżej trzeciego roku życia są najbardziej narażone. Może mieć szkodliwy wpływ na rozwój umysłowy i intelektualny.

8. Promieniowanie.
Gaz radonowy jest niebezpieczny, zarówno w powietrzu, jak i rozpuszczony w wodzie (częsty powód jego pojawienia się to wyciek z kuchenki mikrofalowej). Żródła rządowe podają, że osoby w wieku 60–64 lat, jeżeli żyły w środowisku promieniowania przez wiekszość życia, są najbardziej narażone ne jego niekorzystne oddziaływanie na ich zdrowie. Jest to prawdopodobnie druga najważniejsza przyczyna raka płuc po paleniu.

9. Niespalony gaz w kuchenkach gazowych.
Stwarza to zagrożenie uduszeniem z powodu wycieku gazu opałowego do atmosfery w obrębie nieruchomości.

10. Lotne związki organiczne.
Jako związki chemiczne szeroko stosowane jako składniki produktów gospodarstwa domowego, są one emitowane jako gazy do atmosfery. Jednym z przykładów gazu będącego zagrożeniem jest formaldehyd. Osoby mieszkające w nowo wybudowanych lub świeżo odnowionych domach są najbardziej narażone na działanie tych związków.

Skutki mogą obejmować reakcje alergiczne, takie jak podrażnienie oczu lub skóry. Wysoki poziom lotnych związków organicznych może powodować bóle głowy, nudności, zawroty głowy i senność. Jest to szczególnie problem dla osób cierpiących na astmę.

Więcej informacji na temat dostosowania nieruchomości do wymagań omawianej regulacji znajdziesz w kolejnych postach w kategorii HHSRS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *